Showing 26 Result(s)

Java: Download

  NO รายการข้อมูล อีบุ๊ค ซอร์สโค้ด เทมเพลต 1 เขียน Java GUI ในรูปแบบ MVC (คอร์สออนไลน์ ฟรี) (อีบุ๊ค …

Java: จุดเริ่มต้น ภาษาจาวา (Java)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยภาษา Java !  ขอเชิญพบกับ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะทำให้คุณเดินบนเส้นทางนี้อย่างมีความสุข 🙂 ก้าวเท้าของคุณออกมา และเดินมุ่งหน้าไปยังจุดหมายพร้อมกันค่ะ  ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ #1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ คือใคร? #2 …

Java#16 การประกาศตัวแปร

การประกาศตัวแปร จะต้องระบุชนิดข้อมูลก่อนเสมอ เพื่อที่ว่าระบบจะได้เตรียมพื้นที่ไว้ให้กับข้อมูลเหล่านั้น ตามขนาดของชนิดข้อมูลที่เราระบุเอาไว้   สมมติว่าเรามีข้อมูลของพนักงานดังนี้   ตารางเก็บข้อมูลพนักงาน (Employee) ชื่อ (frestName) นามสกุล (lastName) ตำแหน่ง (position) …

Java#15 ตัวแปร คืออะไร?

เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า โปรแกรมที่สร้างขึ้นมา มักจะต้องทำงานร่วมกับ “ข้อมูล (data)” เสมอ และเราประกาศตัวแปรขึ้นมา เพื่อใช้เก็บค่าข้อมูลเหล่านั้น   “ข้อมูล (data)” คือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปที่เราสนใจ เช่น …

Java#14 มี Class แล้วสร้าง Object กันเลย

หลังจากที่เราสร้างคลาส Employee เสร็จไปแล้ว ตอนนี้ เราจะมาสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Employee ขึ้นมา เพื่อทดสอบการทำงานตามที่โจทย์ได้กำหนดเอาไว้   ทบทวนโจทย์ จาก ตอนที่ #12กำหนดเอาไว้ว่า ระบบของเราจะมีความสามารถ 4 …